You are not logged in. (Login)

Projekt zakończył się 30 czerwca 2014 roku

Witamy na witrynie projektu „Czas e-Nauczycieli. Nowoczesna wiedza i metodyka w dydaktyce”, nr projektu WND-POKL.09.04.00-14-109/11 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do nauczycieli, którzy mieszkają i/lub pracują na terenie województwa mazowieckiego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na nauczycieli ze szkół znajdujących się na wsiach i w małych ośrodkach miejskich (poniżej 50 000 mieszkańców) oraz nauczycieli szkolenia zawodowego. W ramach projektu nauczyciele mogą uczestniczyć bezpłatnie w kursach prowadzonych przez wykładowców Politechniki Warszawskiej na terenie uczelni.

Oferta obejmuje 12 kursów technicznych w 2 grupach tematycznych:

  • E-edukacja (6 kursy, 13 edycji),
  • Informatyka (6 kursów, 11 edycji).

Kursy prowadzone są w formule blended learning łączącej zajęcia stacjonarne z zajęciami prowadzonymi w formie zdalnej – przez Internet (tzw. e-learning). Zajęcia stacjonarne odbywają się w weekendy i przyjmują różny charakter w zależności od rodzaju kursu: wykładowe, laboratoryjne, konsultacyjne, zaliczeniowe,. W trakcie szkoleń stacjonarnych uczestnicy mają zapewnione wyżywienie i w razie konieczności również nocleg. Zastosowany model nauczania na odległość pozwala na opanowywanie materiału w dogodnym dla słuchacza czasie i w dogodnym dla niego tempie. Do dyspozycji słuchacz otrzymuje multimedialne materiały dydaktyczne oraz kontakt z wykładowcą poprzez platformę e-learningową.

Skip courses

Courses

Collapse all
Expand all

Skip Main menu

Main menu